Actualitate Opinii Vocea Bucurestiului

Apanova nu mai poate sista legal furnizarea apei în Capitală

Apanova
Publicat de M. Antonescu

Furnizorii de utilităţi din România întâmpină dificultăţi crescânde la încasarea serviciilor facturate. Consumatorii casnici, din ce în ce mai pauperi, aparent, au restanţe progresiv mai mari, de la an la an.

Dacă pentru filmele de telefonie, internet şi televiziune digitală elementul de presiune, deconectarea, este foarte la îndemână, aceasta putîndu-se efectua electronic, la distanţă, pentru furnizorii de apă, electricitate şi gaz metan este mai dificil să determine restanţierii să achite debitele.

S-a recurs la contractarea unor companii de recuperare a datoriilor, în condiţii de legalitate discutabilă şi discutată, însă ultimul instrument de presiune, cel mai eficace, a rămas sistarea furnizării agentului livrat consumatorului.

Debranşarea de pe proprietatea clientului este posibilă numai cu acceptul acestuia iar accesul forţat poate fi dictat numai de un judecător.

Energia electrică poate fi întreruptă, cu o dificultate moderată, din exterior, direct de pe stâlp.

Apa şi gazul necesită săpături, distrugerea pavajului, deconectarea mecanică a racordului.

În cazul particular al companiei de apă şi canal, Legea nr. 241 din 2006, republicată în 2013, prevede că debranşarea în caz de neplată se poate efectua numai la 5 zile lucrătoare după preavizarea legală, cu dovada primirii preavizului şi luării la cunoştinţă (Secţiunea a 3-a, art. 32, aliniatul (2). Acest aspect formal e dificil de realizat, doar prin consursul unui agent procedural şi în condiţii anevoioase în caz de refuz de acceptare a somaţiei de către restanţier.

Apanova îndeplineşte extrem de rar procedura legală şi purcede de regulă la debranşarea din stradă, care însă, în majoritatea cazurilor, rămâne la stadiul de tentativă.

Dalkia-Veolia-Vivendi, grupul care a preluat administrarea Regiei de Apă Bucureşti, a procedat nesăbuit, sistematic, dimpreună cu Primăria, la astuparea căminelor de vizitare corespondente fiecărei adrese, aşa numitele “bouches à clé”. Nici măcar nu s-a păstrat o hartă a amplasamentelor acestora, aşa că cei care manevrează picamerele pentru a opri apa restanţierilor trebuie să ghicească traseele ţevilor, ceea ce, în majoritatea cazurilor, nu se întâmplă…

În plus, Apanova facturează ulterior clientului debranşat costurile decopertării şi reparaţiei trotuarului iar acesta din urmă poate contesta în instanţă cheltuiala, legalitatea şi oportunitatea ei, având un cert câştig de cauză. Reclamarea către Municipalitate a efectuării unor săpături neautorizate ale Apanova va atrage şi importante sancţiuni pentru societate.

Lasa un comentariu