More

  Care este diferența între domiciliu și reședință

  Conceptele de „domiciliu” și „reședință” sunt adesea utilizate în documente legale și administrative, dar înțelegerea diferențelor subtile dintre acești doi termeni poate fi confuză pentru mulți. Fie că ne referim la formulări oficiale, legislație fiscală sau stabilirea unui loc de reședință, este crucial să distingem clar între domiciliu și reședință pentru a evita neînțelegerile sau interpretările greșite. 

  În acest articol, vom explora și clarifica semnificația și distincția dintre domiciliu și reședință, oferind o perspectivă mai profundă asupra acestor concepte juridice și administrative importante.

  De ce se face confuzie între domiciliu și reședință

  Confuzia între domiciliu și reședință poate apărea din mai multe motive, deoarece acești termeni pot avea înțelesuri diferite sau pot fi utilizați în mod similar în funcție de context. Iată câteva motive comune pentru care se poate produce confuzia:

  • Utilizarea incorectă sau ambiguă a termenilor în legislație: Uneori, legea sau regulamentele pot utiliza termenii „domiciliu” și „reședință” în mod ambiguu sau pot define acești termeni într-un mod care poate varia de la o jurisdicție la alta. Aceasta poate crea confuzie pentru cei care trebuie să interpreteze și să aplice legea.
  • Variabilitatea în utilizarea termenilor: Termenii „domiciliu” și „reședință” pot fi utilizați în mod variabil în funcție de context. În unele cazuri, aceștia se referă la locurile fizice în care o persoană trăiește, în timp ce în altele pot indica un statut legal sau fiscal.
  • Diferențele culturale: În diferite culturi și țări, sensurile și semnificațiile termenilor pot varia. Ceea ce este considerat domiciliu sau reședință într-o cultură poate fi diferit de ceea ce este acceptat în altă parte.
  • Documente și cerințe administrative: Cerințele pentru stabilirea domiciliului sau a reședinței pot varia în funcție de țară sau regiune, iar formularele și documentele administrative pot utiliza termenii în mod diferit.
  • Schimbări în status: Statusul de domiciliu sau reședință poate fi schimbat în timp, de exemplu, în funcție de locul în care o persoană își petrece cea mai mare parte a timpului sau de intențiile sale în ceea ce privește stabilirea la un anumit loc.

  Pentru a evita confuzia și pentru a aplica corect termenii într-un anumit context, este important să consultăm legislația și regulamentele specifice din jurisdicția respectivă și să căutăm clarificări sau sfaturi legale atunci când este necesar.

  Ce este domiciliul

  Ce este domiciliul

  Sursa foto

  Ce înseamnă domiciliul Domiciliul, în termeni legali, reprezintă locul principal de reședință al unei persoane, unde aceasta stabilește o legătură permanentă și unde are intenția de a se întoarce atunci când este plecată. Domiciliul are o semnificație deosebită în domeniul juridic, deoarece influențează exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești. 

  De asemenea, este legat de un sentiment de apartenență și adesea reprezintă adresa legală a unei persoane. Acest concept este de importanță crucială în diferite contexte legale, inclusiv în stabilirea jurisdicției și a legilor aplicabile în situații civile și fiscale. 

  Pentru a stabili sau a schimba domiciliul, trebuie să se respecte prevederile legale specifice, iar intenția clară și conștientă de a face dintr-un anumit loc locuința permanentă este esențială, putând fi demonstrată prin diverse mijloace, precum achiziționarea sau închirierea unei proprietăți, dezvoltarea relațiilor sociale și comunitare în respectivul loc și înregistrarea la adrese corespunzătoare.

  Domiciliul, singura locuință aflată în proprietate

  Domiciliul, singura locuință aflată în proprietate

  Sursa foto

  Domiciliul reprezintă singura locuință aflată în proprietate și este legat de intenția de a face dintr-un anumit loc locuința permanentă. Această intenție este influențată de o serie de factori subiectivi, inclusiv atașamentul emoțional și conexiunea cu acel loc. În versiunea inițială a noului Cod Civil, termenul „principala așezare” a fost utilizat pentru a se referi la domiciliu. 

  Această expresie are o acoperire mai largă și se apropie mai mult de înțelesul autonom al noțiunii de domiciliu, așa cum este definit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), conform Juridice.ro.

  Întrucât Codul Civil definește noțiunea de domiciliu, se presupune că toți cetățenii români dețin cel puțin două locuințe, și anume, o locuință principală și una secundară. 

  Cu toate acestea, în realitate, majoritatea cetățenilor au doar o singură locuință în proprietate, care devine, implicit, domiciliul lor permanent (locuința statornică). Există și situații în care oamenii nu dețin nicio proprietate și își stabilesc domiciliul într-o locuință închiriată.

  Ce înseamnă reședința 

  Ce înseamnă reședința 

  Sursa foto

  Conform prevederilor articolului 88 din Codul Civil în vigoare, reședința este echivalentul locuinței secundare. Adresa de reședință este necesară în special pentru persoanele care locuiesc cu chirie în alt oraș, așa cum este cazul studenților. 

  De exemplu, un student care stă într-un cămin studențesc pe durata anilor de studiu poate avea reședința în orașul universității, în timp ce domiciliul principal poate fi adresa părintelui său. În alte cuvinte, reședința reprezintă locul pe care o persoană fizică îl desemnează ca fiind locuința secundară, distinctă de domiciliu.

  În contrast, termenul de reședință se referă la locul în care o persoană trăiește în mod obișnuit sau temporar. Reședința este mai flexibilă și poate fi schimbată fără a afecta statutul juridic al unei persoane. 

  Astfel, o persoană poate avea mai multe reședințe în diferite locații, dar un singur domiciliu principal. Reședința poate fi determinată de factori precum locul de muncă, studii, călătoriile frecvente sau alte circumstanțe temporare.

  Reședința este adesea utilizată pentru a stabili aspecte practice ale vieții de zi cu zi, cum ar fi serviciile publice, adresa pentru corespondență sau accesul la anumite facilități locale. Astfel, o persoană poate avea o reședință temporară într-un anumit oraș sau țară, în timp ce își menține domiciliul principal în altă parte.

  De ce este necesară viza de flotant?

  O persoană care deține o reședință și locuiește în acel loc trebuie să obțină o viză de flotant pentru a-și putea exercita anumite drepturi și libertăți. De exemplu, în cazul alegerilor locale, o persoană cu reședința în București nu are dreptul de a vota pentru primarul Capitalei; în schimb, va trebui să meargă în localitatea unde deține domiciliul principal și să voteze pentru candidatul de acolo. 

  Procedura de înregistrare a reședinței se efectuează la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa unde deține locuința secundară.

  Conform Articolului 31, alineatul 2 din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, stabilirea reședinței se acordă pentru perioada solicitată de solicitant. 

  Perioada de valabilitate a vizei de flotant nu poate depăși un an și este valabilă atât timp cât persoana locuiește efectiv la adresa declarată ca reședință. Odată ce această perioadă expiră, persoana respectivă poate solicita înregistrarea unei noi mențiuni privind stabilirea reședinței.

  Ce diferențe există între domiciliu și reședință

  Ce diferențe există între domiciliu și reședință

  Sursa foto

  Cetățenii români nu au dreptul să aibă simultan atât un domiciliu, cât și mai multe reședințe. Conform articolului 86 din Legea nr. 287/2009 privind noul Cod Civil, cetățenii români au libertatea de a stabili sau schimba domiciliul sau reședința, atât în țară, cât și în străinătate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. 

  De asemenea, cu excepția prevederilor legale contrare, o persoană fizică nu poate deține concomitent mai mult de un domiciliu și mai mult de o reședință, chiar și atunci când deține mai multe locuințe.

  În domeniul dreptului constituțional, termenul de domiciliu are o semnificație extinsă care acoperă atât conceptul de domiciliu în sensul dreptului civil, cât și conceptul de reședință al unei persoane fizice. 

  Acesta include toate locurile în care o persoană trăiește împreună cu familia sa, precum dormitorul, camerele de locuit, dependințele, curtea, grădina, garajul sau orice alt spațiu înconjurat care este asociat acestor locuințe.

  Este important de menționat că, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, nu există o distincție semnificativă între termenii „rezidență” și „domiciliu”, semnificația acestora fiind asemănătoare. În esență, termenul de „reședință” derivă din cel de „rezidență”, iar în limba română, Dicționarul Explicativ al Limbii Române indică că primul sens al termenului „rezidență” este „reședință, sediu, domiciliu”. 

  De asemenea, al doilea sens al termenului în DEX se referă la „dreptul și starea persoanei care se stabilește într-o țară străină ca rezident”. Practic, un rezident este un cetățean străin care stabilește temporar domiciliul într-o țară străină, chiar dacă acest drept este condiționat. 

  De obicei, domiciliul și reședința pot coincide, ceea ce înseamnă că locul unde o persoană stabilește domiciliul poate fi, în același timp, și reședința sa obișnuită. Cu toate acestea, în anumite contexte legale specifice, cum ar fi înregistrarea la autoritățile locale sau determinarea statutului fiscal, este important să se facă distincția între cele două noțiuni.

  Ce consecințe juridice și fiscale există?

  Există implicații juridice și fiscale distincte asociate cu diferența dintre conceptele de domiciliu și reședință. De exemplu, în anumite jurisprudențe, statutul de domiciliu poate influența eligibilitatea unei persoane pentru diverse drepturi și beneficii. Unele jurisprudențe stabilesc că drepturi sociale sau privilegii speciale sunt acordate numai celor cu domiciliul într-o anumită zonă geografică sau țară. 

  În plus, statutul de domiciliu poate afecta și obligațiile fiscale, determinând calitatea de rezident fiscal într-o jurisprudență anume și, implicit,  are impact asupra taxelor și impozitelor pe care o persoană trebuie să le plătească statului.

  Este important de remarcat că definițiile și semnificațiile domiciliului și reședinței pot varia în funcție de țară sau jurisprudenței. Legile și regulamentele pot stabili cerințe specifice și criterii pentru stabilirea domiciliului sau reședinței într-un anumit context legal. 

  Prin urmare, este recomandat să se consulte legile și reglementările specifice ale fiecărei jurisprudențe pentru a înțelege în profunzime implicațiile acestor două noțiuni într-un anumit context juridic.

  Ultimele Articole

  Articole Asemanatoare