More

  Cum treci cu bine peste inspectia realizata de Garda de Mediu?

  Inspecția pe care o efectuează Garda de Mediu la sediul societăților economice urmărește verificarea conformității proceselor operaționale desfășurate de acestea cu reglementările legislative privind protecția mediului.

  Este de la sine înțeles că orice activitate cu impact asupra mediului trebuie monitorizată corespunzător, agenții economici având obligația de a se asigura că respectă cadrul legal de mediu și susține dezvoltarea sustenabilă a societății.

  Care sunt documentele verificate de Garda de Mediu?

  Cu certitudine, primele documente solicitate pentru verificare sunt cele emise de Agenția pentru Protecția Mediului. Ele reprezintă de fapt actele de reglementare a activității din punct de vedere mediu. Așadar, actele verificate sunt:

  • Autorizația de mediu;
  • Viza anuală a autorizației de mediu;
  • Autorizația integrată de mediu;
  • Acordul de mediu (în situația în care agentul economic este responsabil de anumite proiecte private sau de dezvoltare a unora deja existente).

  După verificarea acestora, Garda de Mediu solicită documentele care demonstrează respectarea obligațiilor de mediu ce derivă din activitatea desfășurată. În plus, dacă activitatea generează deșeuri atât periculoase, cât și nepericuloase, atunci intervin și alte acte ce necesită a fi supuse inspecției. 

  În acest context, Garda de Mediu poate solicita pentru verificare:

  • Incadrarile deșeurilor rezultate pe cod, în acord cu prevederile legale;
  • Rapoarte privind monitorizarea factorilor de mediu – calitatea apelor de suprafață, calitatea aerului etc;
  • Fișele de caracterizare a deseurilor;
  • Evidența deșeurilor;
  • Documentele de trasabilitate a deseurilor;
  • Raportarea anuala a deseurilor, în acord cu cu prevederile Ordonantei de Urgenta 92/2021
  • Programul de prevenire și reducere deșeuri realizat;
  • Documentele care atesta obligațiile de îndeplinit către Fondul pentru Mediu (spre exemplu, declaratii AFM depuse în cazul activităților de import, productie sau achizitii intracomunitare);
  • Planul de urgență întocmit în caz de situații excepționale, ce implică riscuri profesionale.

  Inspecția locației societății economice – O prioritate pentru Garda de mediu

  În raportul de verificare realizat de Garda de Mediu este prevăzută și secțiunea inspecției realizate la sediul agentului economic. Procedura de control urmărește verificarea amplasamentului, procedura de lucru și dispozitivele și instrumentele utilizate pentru desfășurarea proceselor operaționale. În măsura în care activitatea generează deșeuri, atunci agentul economic trebuie să îndeplinească anumite măsuri de gestionare a acestora la amplasament. În acest sens, Garda de Mediu verifică corectitudinea gestionării deșeurilor de către societatea economică.

  De asemenea, în timpul verificării la locație, inspectorii pot solicita prezența responsabilului de mediu al companiei, în vederea obținerii unor răspunsuri la eventualele neclarități sau situații limită identificate.

  Dacă agentul economic prezintă toate documentele solicitate iar la locație nu sunt identificate neconformități, întreaga activitate desfășurându-se în acord cu prevederile legale, atunci va trece cu bine peste inspecția realizată de Garda de Mediu.

  Ultimele Articole

  Articole Asemanatoare